និងសង្កាត់ពន្សាំង

មាន 1 អត្តបទ
តំបន់ណាខ្លះមានតម្លៃដីទាបជាងគេក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ? Bunthoeun Chhut 05/July/2021 17:55

សង្កាត់ចំនួនពីរក្នុងខណ្ឌព្រែកព្នៅ មាន​តម្លៃដីទាបជាងគេធៀបនឹងសង្កាត់ផ្សេងទៀត​ក្នុងខណ្ឌនេះ ដែល​ទីតាំងខ្លះមានតម្លៃក្រោម១០០ ដុល្លារ​ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។ អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យធ្លាប់បញ្ជាក់ថា ការវិនិយោគដីធ្