នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្

មាន 1 អត្តបទ
អចលនទ្រព្យតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកនៅសឹង្ហបុរីនៅតែមានតម្រូវការខ្លាំងឆ្លុះបញ្ជាំងពីទំនុកចិត្តខ្ពស់ Bunthoeun Chhut 15/July/2021 19:20

តម្រូវការអចលនទ្រព្យដែល​មានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពក នៅ​បន្ត​កើនឡើង​​ខ្លាំងនៅសឹង្ហបុរី ដោយភាគច្រើនគឺជាការទិញពី​​ក្នុងចំណោមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ នេះជាសញ្ញាល្អមួយ