ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ

មាន 1 អត្តបទ
មណ្ឌលគិរីក្លាយជាទិសដៅទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យបែបលម្ហែកាយ Bunthoeun Chhut 30/November/2021 12:16

ការអភិវឌ្ឍផ្ទះវីឡាលម្ហែកាយគឺឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនតម្រូវការក្នុងចំណោមអ្នកមានជីវភាពធូរធារ និងអ្នកវិនិយោគបរទេស ស្របពេលដែលខេត្តមណ្ឌលគិរីជាទិសដៅទេសចរណ៍ធម្មជាតិដ៏លេចធ្លោក្នុងភូមិភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា។ https