ទេសចរណ៍

មាន 2 អត្តបទ
ហេតុផលសំខាន់៣កំពុង​ធ្វើឲ្យផ្ទះ​លម្ហែកាយ​ក្លាយជានិន្នាការថ្មីក្នុងទីផ្សារ​អចលនទ្រព្យកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 13/September/2021 16:53

ភ្នំពេញ៖ តម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់​អចលនទ្រព្យបែប​លម្ហែកាយកំពុងមានកំណើន​​យ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជានារយៈ​ពេលពីរបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះ​ ហើយនឹង​បន្តកើនឡើងកាន់តែខ្លាំង​ថែមទៀតនាពេលអនាគតដោយហេតុផលសំខាន់បី។ នេះបើយោងតាម

បណ្តោយផ្លូវជាតិថ្មីមួយភ្ជាប់ខេត្តបី នឹងទាក់ទាញវិនិយោគ និងទេសចរនៅកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 30/August/2021 19:44

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជាតិលេខ១០ ដែលតភ្ជាប់ខេត្តសំខាន់ៗបី គឺខេត្តកោះកុង-ពោធិ៍សាត់-បាត់ដំបង នឹងក្លាយជាបណ្តាញ​ចរាចរណ៍ទំនិញ​ និងមនុស្ស​ដ៏សំខាន់ ដែលនឹងបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រាប់​វិស័យទេសចរណ៍ និងទិសដៅវិនិយោគ​ថ្ម