ទីផ្សារលំនៅឋានព្រែកព្នៅ

មាន 1 អត្តបទ
ទីផ្សារលំនៅឋានខណ្ឌព្រែកព្នៅមានតម្រូវការខ្ពស់ តែនៅមានចំនួនតិចតួចធៀបនឹងតំបន់ជាយក្រុងដូចគ្នា Bunthoeun Chhut 30/March/2021 17:55

ខណ្ឌព្រែកព្នៅ ជាតំបន់ដែលនៅមានឱកាសវិនិយោគច្រើនទាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍​លំនៅឋាន ដោយសារការវិនិយោគលំនៅឋានក្នុងខណ្ឌនេះ មានចំនួន​តិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងខណ្ឌជាយក្រុងផ្សេងទៀតដូចជាខណ្ឌ កំបូល និងខណ្ឌដង្កោជាដើម។