ទីផ្សារដីធ្លី ទិញ-លក់

មាន 1 អត្តបទ
ខណ្ឌពីរនេះមានទីផ្សារសំណង់លំនៅឋានដល់ទៅជិត ៥០ភាគរយនៃភ្នំពេញទាំងមូល Bunthoeun Chhut 11/January/2021 17:48

ភ្នំពេញ៖  ខណ្ឌពោធិ៍សែន​ជ័យ និងខណ្ឌដង្កោជាប់ជាតំបន់ដែលមានគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន (ផ្ទះល្វែង ផ្ទះវីឡា…មិនរាប់ខុនដូ) ច្រើនជាងគេដោយមានចំណែកទីផ្សារ ៤៥ភាគរយ នៃចំនួនលំនៅឋានផ្គតផ្គង់សរុបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ នេះប