ទីផ្សារខុនដូ សឹង្ហបុរី

មាន 2 អត្តបទ
គម្រោងលំនៅឋានរបស់មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យសឹង្ហបុរីលក់ដាច់ខ្លាំង ស្របពេលតម្រូវការស្ទុះឡើងវិញ Bunthoeun Chhut 07/September/2021 17:25

ក្រុមហ៊ុន UOL Group ជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគ​ហ៊ុនសឹង្ហបុរីគ្រប់គ្រងដោយមហាសេដ្ឋី Wee Cho Yaw បានប្រកាសពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការសម្រេចលក់គម្រោងលំនៅឋានត្រឹមរយៈពេលខ្លី​ ដែ

ការទិញលក់ខុនដូកើនឡើងវិញ ដែលបង្ហាញថាវិបត្តិកូវីដ-១៩ បានកន្លងផុតហើយ Bunthoeun Chhut 13/October/2020 19:44

សិង្ហបុរី៖ ចំនួនទិញលក់ខុនដូ នៅសឹង្ហបុរី មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលបីខែចុងក្រោយនៅឆ្នាំ ២០២០ នេះ ជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យនេះរំពឹងថាវិបត្តិពីកូវីដ-19 បានកន្លងផុតហើយ។ ចំនួនលក់ខុនដូតាមទ