ទីផ្សារខុនដូ

មាន 1 អត្តបទ
គម្រោងខុនដូជិត ២០ គម្រោងបន្តសាងសង់ដើម្បីបញ្ចប់តាមផែនការ Bunthoeun Chhut 08/July/2021 16:01

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខុនដូប្រមាណជិត ២០គម្រោង ដែលមានបន្ទប់ស្នាក់នៅសរុបជាង ៧ ពាន់យូនីត គ្រោងនឹងបញ្ចប់​ការសាងសង់​នៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារ។ នេះបើតាមការសិក្សារបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។