ទិញលក់អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
ខុនដូរតម្លៃសមរម្យ​សម្រាប់​ប្រជាជន​ក្នុងស្រុកបើកលក់នៅថ្ងៃនេះ Bunthoeun Chhut 31/January/2020 13:57

ភ្នំពេញ៖ ក្រុម​ហ៊ុន​ ឌឹ សេវេន រេហ្សីដិនស៍ បា​នប្រកាស​បើក​លក់​​​ខុន​ដូ 7 Residence ​របស់​ខ្លួនដំ​ណាក់​កាល​ទីពីរ​នៅ​ថ្ងៃសុក្រទី៣១ មករា​ឆ្នាំ២០២០​នេះ បន្ទាប់​ពីការ​ដាក់​​​លក់​​​នៅ​​ដំ​ណាក់​កាល​ទី​មួយ​បាន