តំបន់ឆ្នេរកម្ពុជា

មាន 1 អត្តបទ
ដីធ្លីតំបន់នេះរំពឹងហក់ឡើងខ្ពស់ ក្រោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរាមលេចចេញជារូបរាង Bunthoeun Chhut 16/February/2021 18:59

{:kh}ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ដីធ្លីនៅតំបន់រាមដែលកំពុងទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗពីវិនិយោគិនអន្តរជាតិជាច្រើន នឹងមានទីផ្សារកាន់តែល្អនាពេលអនាគត ស្របពេលតម្លៃដីបច្ចុប្បន្ននៅមានលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនដល់អ្នកទិញទុកចំណេញ។ ន