តាកែវ

មាន 2 អត្តបទ
គម្រោងវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មកំពុងរួមចំណែកបង្កើនទីផ្សារដីធ្លីក្នុងខេត្តតាកែវ Bunthoeun Chhut 27/July/2020 18:02

ខេត្តតាកែវ៖ រោងចក្រសហគ្រាសខ្នាតតូច និងខ្នាតធំសរុប ៣០៣ កន្លែងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងខេត្តតាកែវនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយរំពឹងថាការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មនេះនឹងកើនឡើងថែមទៀតដែលនឹងរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការវិនិ

ផ្លូវតភ្ជាប់ខេត្តតាកែវ និងភ្នំពេញនឹងជួសជុលឲ្យកាន់តែទំនើបឡើង Bunthoeun Chhut 31/January/2020 15:30

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ ហ៊ុន សែន នឹង​បើក​ការ​ដ្ឋាន​សាង​សង់​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរ​ឡើងផ្លូវ​ជាតិ​ពីរ​​ខ្សែ​គឺ​ផ្លូវ​ជាតិលេខ ២ និង​លេខ ២២ នា​ថ្ងៃ​ទី ១១ កុម្ភៈ​ឆ្នាំ២០២០​ខាង​មុខ ដែល​នឹង​​ធ្វើ​ឲ្យការ​ត​