តម្លៃដីធ្លី មណ្ឌលគិរី

មាន 1 អត្តបទ
វិនិយោគដីធ្លីនៅមណ្ឌលគិរី! គួរដឹងតម្លៃទីផ្សារតាមទីតាំងសំខាន់ៗទាំង៥នេះជាមុនសិន Bunthoeun Chhut 18/January/2021 18:06

មណ្ឌលគិរី៖ ដី​ធ្លីនៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរីមានសក្តានុពលផ្សេងៗគ្នាពី​​តំបន់មួយទៅតំបន់មួយ ដែលតម្លៃទាបបំផុតមានចាប់ពី ៣ដុល្លារ​ក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ហើយខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ ១ ៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ។ នេះបើតាមទិ