តម្លៃដីក្រោម$100

មាន 1 អត្តបទ
ទីតាំងដីធ្លីនៅខណ្ឌជាយក្រុងទាំង៣នេះ មានតម្លៃដីក្រោម $100/sqm Bunthoeun Chhut 06/April/2021 18:45

ភ្នំពេញ៖ ខណ្ឌចំនួនបីនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលសុទ្ធសឹងជាខណ្ឌទីប្រជុំជនថ្មីនៅ​មានទីតាំងដីមួយចំនួនដែលអាចរកទិញបាន​ក្រោម ១០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដែលអាច​ជាឱកាសល្អក្នុងការ​ទិញចូលទុក​​លក់ចេញបានចំណេញ។ ខណ្ឌ