ដីធ្លី ខេត្តរតនគិរី

មាន 2 អត្តបទ
រតនគិរី-មណ្ឌលគិរី មានគម្រោងវិនិយោគកសិកម្មធំៗប្រហាក់ប្រហែលគ្នា Bunthoeun Chhut 22/January/2021 12:35

ភូមិភាគឦសាន៖ ខេត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី មានអំណោយផលវិនិយោគស្រដៀងគ្នា ដែលធ្វើឲ្យខេត្តទាំងពីរមានគម្រោងវិនិយោគប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាពិសេសគម្រោងចម្ការខ្នាតធំៗដើម្បី​នាំចេញ។ នេះបើតាមរដ្ឋបាលខេត្ត។ តាមទិន

តំបន់ពីរក្នុងខេត្តរតនគិរីកំពុងទាក់ទាញលើគម្រោងវិនិយោគទេសចរណ៍ Bunthoeun Chhut 13/January/2021 16:46

ខេត្តរតនគិរី៖ តំបន់បឹងយក្សលោម និងក្រុងបានលុង នៃខេត្តរតនគិរី បានក្លាយជាតំបន់ទាក់ទាញជាងគេលើការវិនិយោគរីហ្សតម្រាកលម្ហែកាយ ដោយគិតមកទល់បច្ចុប្បន្នតំបន់ទាំងពីររនេះមានរីហ្សត១៣កន្លែង ហើយរំពឹងថានឹងកើនឡើងបន្ថែម