ដីធ្លីចម្ការ រតនគិរី

មាន 1 អត្តបទ
ដីចម្ការសម្រាប់ដំណាំនេះមានហាងឆេងខ្ពស់ជាងគេនៅរតនគិរី Bunthoeun Chhut 12/January/2021 17:21

រតនគិរី៖ ទីផ្សារដីធ្លីសម្រាប់ដំណាំ​​កៅស៊ូនៅខេត្តរតនគិរី​គឺជាប្រភេទដីដែលមានហាងឆេងល្អជាងគេ​ធៀបនឹង​ដីដំណាំផ្សេងៗទៀត ដែលគិតមកទល់ពេលនេះដីចម្ការនៅតំបន់ខ្លះមានតម្លៃរហូតដល់ ១ម៉ឺន​៥ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយហិកតា។ នេ