ដីតម្លៃសមរម្យ

មាន 1 អត្តបទ
សែនសុខមានសង្កាត់ចំនួន ៣ មានតម្លៃដីនៅធូរ និង ៣ សង្កាត់ទៀតខ្ពស់ Bunthoeun Chhut 10/June/2021 18:07

ខណ្ឌសែនសុខមានសង្កាត់សរុបចំនួន ៦ រួមមាន​ សង្កាត់ទឹកថ្លា ភ្នំពេញថ្មី ក្រាំងធ្នង់ អូរបែកក្អម ឃ្មួញ និង សង្កាត់គោកឃ្លាំង។ ខណ្ឌនេះជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍស្ទើគ្រប់ប្រភេទអចលនទ្រព្យ ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃដីនៅតាម​សង្