ជ្រោយចង្វារ សែនសុខ ទីផ្សារដីធ្លី

មាន 1 អត្តបទ
ទីតាំងល្អជាងគេពីរនៅភ្នំពេញដែលទិញដីប្រើទុនតិច តែចំណេញច្រើន Bunthoeun Chhut 15/January/2021 14:39

ភ្នំពេញ៖ ត្រលប់ទៅកាលពី១០ឆ្នាំមុន ទីផ្សារដីធ្លីក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារ និងសែនសុខមានតម្លៃទាបជាងខណ្ឌ​ផ្សេងៗទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប៉ុន្តែសន្ទុះដីធ្លីក្នុងខណ្ឌទាំងពីរនេះមានអត្រាកំណើនខ្ពស់ដែលកើនដល់៥ដង គិតមកត្