ជ្រោយចង្វារ

មាន 2 អត្តបទ
តំបន់ពីរក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារដែលមានតម្លៃដីទាប សម្រាប់វិនិយោគិនដីធ្លីពិចារណា Bunthoeun Chhut 14/July/2021 16:53

ភ្នំពេញ៖ សង្កាត់បាក់ខែង​ និងសង្កាត់​កោះដាច់ ជាតំបន់ដែលមានតម្លៃដីទាបជាងគេ ធៀ​បនឹងសង្កាត់ផ្សេងទៀតក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារ​ ដែលអ្នកវិនិយោគអាចទិញចូលក្នុងតម្លៃទាប លក់ចេញក្នុងតម្លៃខ្ពស់។ នេះបើតាមអ្នកឯកទេសដីធ្លី

គម្រោងអគារខ្ពស់ៗជាងគេ ៦ កំពុងកែប្រែមុខមាត់ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ Bunthoeun Chhut 20/April/2020 18:14

{:kh} ភ្នំពេញ៖ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារកំពុងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំង ដោយប្រែប្រួលពីតំបន់លំនៅឋានលក្ខណៈប្រពៃណី និងអាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ ទៅជាតំបន់ប្រមូលផ្តុំដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗ។ ជាតំបន់ដែលមានទន្លេធំៗពីរនៅអមស