ជំនួញអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
ចិន និងហុងកុង មានអ្នកជំនួញអចលនទ្រព្យដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេ Bunthoeun Chhut 12/May/2021 17:57

មហាសេដ្ឋី​​​ជនជាតិចិន និងហុងកុង គឺជាមហា​សេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក បើគិតតែទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីជំនួញពី​វិស័យអចលនទ្រព្យ។ នេះបើយោងតាមកំណត់ត្រាមហាសេដ្ឋីពិភពលោករបស់ទស្សនាវដ្តី Forb