ជំនួញដីធ្លី

មាន 2 អត្តបទ
គម្រោងវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មកំពុងរួមចំណែកបង្កើនទីផ្សារដីធ្លីក្នុងខេត្តតាកែវ Bunthoeun Chhut 27/July/2020 18:02

ខេត្តតាកែវ៖ រោងចក្រសហគ្រាសខ្នាតតូច និងខ្នាតធំសរុប ៣០៣ កន្លែងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងខេត្តតាកែវនាពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយរំពឹងថាការវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្មនេះនឹងកើនឡើងថែមទៀតដែលនឹងរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការវិនិ

អ្នកជំនាញប្រាប់ពីមូលហេតុចម្បងៗបីដែលអ្នករកស៊ីអចលនទ្រព្យមួយចំនួនទិញ-លក់ជាប់គាំង Bunthoeun Chhut 30/April/2020 18:38

{:kh} ភ្នំពេញ៖ វិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅជាងមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយ ដែលបានធ្វើឲ្យជីវភាពអ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យនេះជាច្រើនបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់។ តម្លៃអចលនទ្រព្យស្ទើរគ្រប់ប្រភេទបានកើនឡើង