ចំនួនផ្ទះជាប់ដី លំនៅឋានបុរី ភ្នំពេញ អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
landed housing in PP
ចំនួនលំនៅឋាននៅភ្នំពេញបានកើនដល់ជាង ១៨ ម៉ឺនខ្នងគិតត្រឹមឆ្នាំ២០២០ Bunthoeun Chhut 08/January/2021 15:48

ភ្នំពេញ៖ ចំនួនផ្ទះជាប់ដី (ផ្ទះល្វែង ផ្ទះវីឡា…មិនរាប់ខុនដូ) នៅ​រាជធានីភ្នំពេញបានកើនដល់ ១៨៦ ៣០៩ ខ្នង​គិត​ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ ២០២០ ដែលកើនពីចំនួន ១៥៤ ១០០ ខ្នង​កាលពី​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៨។ នេះ​បើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្