ចិនត្រលប់វិញ

មាន 1 អត្តបទ
ទីផ្សារអចលនទ្រព្យខេត្តព្រះសីហនុចាប់ផ្តើមបង្ហាញសញ្ញាងើបឡើងវិញ Bunthoeun Chhut 02/July/2020 09:23

ខេត្តព្រះសីហនុ៖  ទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុង​ខេត្តព្រះសីហនុចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញជាបណ្តើរៗហើយ ខណៈវត្តមានពាណិជ្ជករចិនបានវិលត្រលប់មកវិញ ហើយភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចាប់ផ្តើមកើនឡើង។ លោក អ៊ឹម សេងហួ​ ប្រធានសាខាក្រុមហ