ឃុំអូសោម ស្រុកវាលវែង

មាន 1 អត្តបទ
តើដីធ្លីនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១០ មានកំណើនយ៉ាងដូចម្តេចនៅពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ? Bunthoeun Chhut 31/August/2021 18:14

តម្លៃដី​​តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១០ ដែលជាផ្លូវសាងសង់​ថ្មី កំពុងមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់​នារយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយ ស្របពេលផ្លូវជាតិថ្មីនេះសម្រេចការសាងសង់បាន​ជាងពាក់កណ្តាល។ នេះបើតាមអ្នកជំនាញទីផ្សារដី