ឃុំព្រែកដំបង

មាន 1 អត្តបទ
ឃុំ២ ក្នុងខេត្តកណ្តាលទទួលប្រយោជន៍ខ្លាំងជាងគេពីគម្រោងពហុកីឡាដ្ឋានថ្មី Bunthoeun Chhut 21/September/2021 18:32

ខេត្តកណ្តាល៖  ឃុំចំនួនពីរ ស្ថិតក្នុងស្រុកពីរផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តកណ្តាល បានទទួល​ប្រយោជន៍ទីផ្សារ​ដីធ្លីខ្លាំង​​ជាងគេពី​ការអភិវឌ្ឍពហុកីឡាដ្ឋាន​មរតកតេជោ។ លោក ស៊ូ ប៊ុនសុង ប្រធានសាខាក្រុមហ៊ុន Century 21 Z