ឃុំព្រែកខ្សាយ

មាន 1 អត្តបទ
ទីផ្សារដីធ្លីក្នុងស្រុកពាមរក៍ មានតម្លៃខ្ពស់ជាងទីតាំងដីក្នុងក្រុងព្រៃវែង Bunthoeun Chhut 03/March/2021 17:10

ព្រៃវែង៖ ទីផ្សារដីធ្លីស្ថិតក្នុងឃុំពីរនៃស្រុកពាមរក៍ គឺ​ឃុំព្រែកខ្សាយ និងឃុំអ្នកលឿង ក្នុងខេត្តព្រៃវែង ជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលជាងគេ ហើយមាន​តម្លៃខ្ពស់ជាងទីតាំងដីស្ថិតក្នុងទីរួមខេត្តនេះផងដែរ។ នេះបើតាមអ្នក