គម្រោងវិនិយោគ

មាន 3 អត្តបទ
ស្រុកពីរក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្លាយជាទីតាំងវិនិយោគលេចធ្លោជាងគេ Bunthoeun Chhut 02/September/2021 17:21

កំពង់ស្ពី៖ ស្រុកពីរក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ ៤៤ និងផ្លូវជាតិលេខ ៤១ កំពុងក្លាយជាទីតាំង​វិនិយោគលេចធ្លោជាងគេ ​ដោយតំបន់ទាំង​ពីរ​បូកបញ្ជូលគ្នាទទួលបានទុនវិនិយោគ​ដល់ទៅជិត ៦០ ភាគរយ​ន

តើមានអ្វីថ្មីនៅស្រុកឱរ៉ាល់? Bunthoeun Chhut 24/August/2021 17:25

ស្រុកឱរ៉ាល់នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងទទួលបានកំណើនវិនិយោគ​ជាបន្តបន្ទាប់ ដែលជា​សញ្ញាល្អ​មួយ​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ​នៅ​តំបន់នេះ ស្របពេលដែលស្ថាប័នផ្តល់សិទ្ធវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលបាន​​​ផ្តល់សិទ្ធវិនិយោគរោងចក្រថ្មីៗ​ក

ចំនួនគម្រោងវិនិយោគចាប់ផ្តើមបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមាននៅខែដំបូង ក្នុងឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 10/February/2021 07:28

ចំនួនគម្រោងវិនិយោគ ដែលទទួលបានការអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ក្នុងមករា​ ឆ្នាំ២០២១ មានទុនវិនិយោគរហូតដល់ទៅជាង ៦០០ លានដុល្លារ​ ដែលកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ពីត្រឹមជាង ៩០ លានដុល្លារ​ ធៀបនឹងរយៈ