គម្រោងរដ្ឋាភិបាល

មាន 1 អត្តបទ
ថៃគ្រោងផ្តល់កម្ចី ៤០ លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីសង់ផ្លូវពីស្រុកអន្លង់វែងមកសៀមរាប Bunthoeun Chhut 23/December/2019 13:21

ភ្នំពេញ​៖ រដ្ឋា​ភិបាល​ប្រ​ទេស​ថៃ​បាន​បង្ហាញ​គម្រោង​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​កម្ចី​ជាទឹក​ប្រាក់ ១,២ ពាន់​លាន​បាត (៤០ លាន​ដុល្លារ) ​មក​ដល់​កម្ពុជា​ដើម្បី​សាង​សង់​ផ្លូវ​ប្រ​វែង ១៣១ គី​ឡូ​ម៉ែត្រ​កាត់​តាមស្រុក​​អន្