ខេត្តកំពង់ធំ ដីធ្លីកសិឧស្សាហកម្ម

មាន 1 អត្តបទ
ខេត្តកំពង់ធំអំណោយផលខាងវិនិយោគលើចម្ការខ្នាតធំ តែនៅត្រូវការរោងចក្រកែឆ្នៃ Bunthoeun Chhut 12/August/2020 18:31

ខេត្តកំពង់ធំ៖ ខេត្តកំពង់ធំកំពុងមានកំណើនការវិនិយោគលើចម្ការខ្នាតធំសម្រាប់ដំណាំកសិ-ឧស្សាហកម្ម ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការវិនិយោគលើរោងចក្រកែឆ្នៃ​ដើម្បីស្រូបយកវត្ថុធាតុដើមដ៏សម្បូរបែបទាំងនោះនៅឡើយ។ នេះបើយោងតាមការ