ខេត្តកោះកុង

មាន 2 អត្តបទ
៣ ចំណុចគួរដឹងពីទីផ្សារអចលនទ្រព្យតាមបណ្តោយផ្លូវ ៤៨ Bunthoeun Chhut 03/January/2022 08:30

ខេត្តកោះកុង៖ ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ជាផ្លូវគមនាគមន៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងខេត្តកោះកុង ហើយផ្លូវនេះក៏មានការតភ្ជាប់ជាមួយផ្លូវជាតិលេខ៤ ចេញពីខេត្តព្រះសីហនុ ដែលជាប៉ូលសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាល

តើដីធ្លីនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១០ មានកំណើនយ៉ាងដូចម្តេចនៅពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ? Bunthoeun Chhut 31/August/2021 18:14

តម្លៃដី​​តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១០ ដែលជាផ្លូវសាងសង់​ថ្មី កំពុងមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់​នារយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយ ស្របពេលផ្លូវជាតិថ្មីនេះសម្រេចការសាងសង់បាន​ជាងពាក់កណ្តាល។ នេះបើតាមអ្នកជំនាញទីផ្សារដី