ខណ្ឌឬស្សីកែវ

មាន 1 អត្តបទ
ខណ្ឌឬស្សីកែវ ជាតំបន់មានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់ការវិនិយោគលំនៅឋាន ដោយសារតម្រូវការខ្ពស់ Bunthoeun Chhut 15/March/2021 18:34

លទ្ធភាពនៃការស្រូបទាញ​ទីផ្សារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន (ផ្ទះជាប់ដី) ក្នុងខណ្ឌឬស្សីកែវ មានអត្រាកំណើនខ្ពស់ ដោយសារតែចំនួននៃការលក់ សម្រេចបានស្ទើរតែ​ ១០០ ភាគរយនៃចំនួនផ្គត់ផ្គង់សរុប​ក្នុងខណ្ឌនេះ។ នេះបើតាមទិន្