ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

មាន 1 អត្តបទ
សង្កាត់បួននៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានអំណោយផលដល់អចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម Bunthoeun Chhut 09/June/2021 17:43

ទីតាំងនៅសង្កាត់​បួនក្នុងចំណោម​សង្កាត់ទាំង៧ នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ កំពុង​​ទទួលបានកំណើនគម្រោងវិនិយោគ​ឧស្សាហកម្ម ដែល​ក្នុងនោះមានសង្កាត់ពីរមានដីធំទូលាយ និងតម្លៃសមរម្យ​ ដែលមានអំណោយផលក្នុងការវិនិយោគ។ យោងតាម​ក