ខណ្ឌកំបូល

មាន 3 អត្តបទ
សង្កាត់កន្ទោកក្លាយជាតំបន់ដែលមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងគេក្នុងខណ្ឌកំបូល Bunthoeun Chhut 22/July/2021 14:42

សង្កាត់កន្ទោក ជាតំបន់​ដែលមានតម្លៃដីខ្ពស់​ជាងគេ បើធៀបនឹងសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតក្នុងខណ្ឌកំបូល ដោយសារសង្កាត់នេះមានសកម្មភាព​នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងគេ។ នេះបើតាមអ្នកឯកទេសដីធ្លី។ លោក អ៊ឹង  ប៊ុនហួត ប្រធានសា

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិនិយោគលំនៅឋានក្នុងសង្កាត់ពីរនៅខណ្ឌកំបូល Bunthoeun Chhut 19/July/2021 16:13

ភ្នំពេញ៖ សង្កាត់ស្នោរ និងសង្កាត់ឳឡោកកំពុងក្លាយជាតំបន់មានការរីកដុះដាលច្រើនជាងគេក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋាន បើធៀបនឹងសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតក្នុងខណ្ឌកំបូល។ នេះបើតាមអ្នកឯកទេសដីធ្លីក្នុងខណ្ឌកំបូល។ លោក អ៊ឹង  ប

ខណ្ឌជាយក្រុងទាំងបីនេះ ក្លាយជាតំបន់ទាក់ទាញលំនៅឋានដ៍លេចធ្លោនៅភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 02/March/2021 14:29

ភ្នំពេញ៖ ខណ្ឌដង្កោ កំបូល និងខណ្ឌព្រែកព្នៅ ជាតំបន់នៅជាយរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងទាក់ទាញក្នុងចំណោមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍វិស័យលំនៅឋាន ដោយចំនួនលំនៅឋាននៅខណ្ឌទាំងបីនេះបូលបញ្ជូលគ្នាមានចំនួនជិត ១ភាគ៣  នៃការផ្កត់ផ្គង់លំនៅ