ក្រុងរណប

មាន 1 អត្តបទ
កត្តាសំខាន់ៗ៤បង្ហាញពីចំណុចខ្លាំងនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យខណ្ឌជ្រោយចង្វារ Bunthoeun Chhut 02/June/2021 19:01

ខណ្ឌជ្រោយចង្វារបានក្លាយជាទីតាំងវិនិយោគដ៏លេចធ្លោមួយ ដោយសារ​ខណ្ឌនេះបណ្តុំដោយគម្រោងវិនិយោគធំៗ ដែលភាគច្រើនជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន។​ កត្តាសំខាន់ៗទាំង ៤ ខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់