កំពត ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិ អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
Kampot international port
ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិដំបូងគេនៅកំពតនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅចុងឆ្នាំក្រោយ Bunthoeun Chhut 01/December/2020 13:27

កំពត៖  ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិដំបូងគេនៅកម្ពុជាដែលកំពុងសាងសងនៅស្រុកទឹកឈូរ ខេត្តកំពត សម្រេចបាន ៥៥ ភាគរយហើយគិតមកទល់ពេលនេះ ហើយរំពឹងថា​នឹងបញ្ចប់រួចរាល់នៅចុងឆ្នាំក្រោយ។ លោក ហេង​ សុធី ប្រធាននាយកដ្ឋានរចនាសម័្ពន