កំពត ទេសចរ Kampot Forest Harmony

មាន 1 អត្តបទ
ខេត្តកំពតរំពឹងទទួលកំណើនភ្ញៀវយ៉ាង​គំហុក​នៅថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេលវែងនៅខែក្រោយ Bunthoeun Chhut 28/July/2020 16:45

ខេត្តកំពត​៖ តំណាង​សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍សំខាន់មួយនៅខេត្តកំពត​រំពឹងថានឹងមានកំណើនទេសចរក្នុងស្រុកទៅទស្សនាខេត្តកំពត និងតំបន់ទេសចរបែបធម្មជាតិយ៉ាងគម្ហក់នាថ្ងៃឈប់សម្រាករយៈពេលវែងខាងមុខ​ដោយសារកិច្ចសហការផ្សព្វផ្សាយ