កំពត ទេសចរណ៍ វិនិយោគ គម្រោង Forrest Harmony

មាន 1 អត្តបទ
គម្រោងធំៗទាំងនេះនឹងជួយឱ្យខេត្តកំពតសម្រេចផែនការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ ២លាន៥សែននាក់ Bunthoeun Chhut 10/September/2020 18:58

ខេត្តកំពត៖ គម្រោងធំៗមួយចំនួនដែលទាក់ទងនឹងការវិនិយោគលើវិស័យទេសចរណ៍ នឹងជួយជម្រុញកំណើនភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាខេត្តកំពត​​ ស្របពេលខេត្តជាប់សមុទ្រមួយនេះបានដាក់ផែនការទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ២លាន៥សែន​នាក់នៅ