កំពង់់ចាម

មាន 2 អត្តបទ
ទីផ្សារដីធ្លី៥កន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដែលអ្នកវិនិយោគគួរដឹង Bunthoeun Chhut 14/July/2021 16:33

កំពង់ចាម៖ ទីតាំងចំនួន៥ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ដែលអ្នកវិនិយោគអាចពិចារណាដើម្បីទិញទុកចំណេញ ឬអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងផ្សេងៗ ដោយសារតំបន់ទាំងនេះស្ថិតនៅតាមបណ្តោយផ្លូវគមនា​គមន៍សំខាន់ៗក្នុងខេត្តនេះ។ យោងតាមអ្នកឯកទេសដីធ្ល

មកដឹងតម្លៃទីតាំងដីសំខាន់ៗក្នុងខេត្តកំពង់ចាម-ត្បូងឃ្មុំ មុននិងក្រោយសាងសង់ស្ពានថ្មី Bunthoeun Chhut 17/February/2021 16:22

ស្ពាន​ស្ទឹងត្រង់-ក្រូចឆ្មា ដែលតភ្ជាប់ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ នឹងបើកឱ្យដំណើរការនៅខែ មីនា​ ឆ្នាំ២០២១ ស្របពេលដែលទីតាំងដីខ្លះនៃតំបន់តភ្ជាប់ស្ពាននេះបានកើនជាង ៣ ដងធៀបនឹងចុងឆ្នាំ២០១៧ ពេលដែលស្ពាននេះច