កំពង់ស្ពឺ អ្នកឯកទេសដីធ្លី អចលនទ្រព្យ

មាន 2 អត្តបទ
ផ្លូវជាតិ៥១ នឹងក្លាយជាតំបន់លេចធ្លោសម្រាប់ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ? Bunthoeun Chhut 25/March/2022 17:22

ចំណុចសំខាន់ ផ្លូវជាតិលេខ៥១ នឹងក្លាយជាតំបន់ប្រជុំជនថ្មី និងបណ្តុំដោយរោងចក្រឧស្សាហកម្ម ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ជាទីតាំងមានអំណោយផលសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យ​​ ដីនៅតាមបណ្តោយផ្លូវ ៥១ មានតម្លៃចន្លោ

ជាង៣០គម្រោងទទួលបានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលវិនិយោគក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ Bunthoeun Chhut 01/October/2020 16:48

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) បានអនុម័តគម្រោង​វិនិយោគចំនួន ៣២គម្រោងនារយៈពេល៩ខែដំបូងឆ្នាំ២០២០នេះ ដែលមានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណ ២៦៧ លាន​ដុល្លារ។ យោងតាមការ​ចេញផ្សាយរបស់ CDC ដែលជាស្ថា