កូវីត 19

មាន 1 អត្តបទ
ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុងវូហាននឹងប្រសើរឡើង ដោយសារប្រជាជនអាចធ្វើចរាចរណ៍ឡើងវិញបាន Bunthoeun Chhut 24/March/2020 18:22

ចិន៖ ប្រជាជននៅទីក្រុង វូហាន ដែលជាតំបន់ផ្ទុះជម្ងឺ Covid-19 មុនគេ ត្រូវបានអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបានរងបម្រាមធ្វើដំណើរជាងពីរខែរួចមក។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត