កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្តាហ៍

មាន 2 អត្តបទ
ការកសាងយីហោអាជីវកម្មឲ្យលេចធ្លោក្នុងស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន Bunthoeun Chhut 25/March/2021 18:36

ភ្នំពេញ៖ ការកសាង​យីហោអាជីវកម្មមួយឲ្យល្អ និងលេចធ្លោនៅលើទីផ្សារ គឺជាចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់​ដើម្បីធ្វើ​ឲ្យអាជីវកម្មដំណើរការបានល្អ​ និងមានទំនុកចិត្តពីអតិថិជន ជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃការ​ប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ នៅពេលដ

កិច្ចពិភាក្សាពីវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងជំរុញវិស័យនេះកាន់តែប្រសើរ Bunthoeun Chhut 16/March/2021 09:38

កម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្តាហ៍ស្តីពី «ឱកាស​ការងារ និងវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ» ដែលរៀបចំដោយបណ្តាញព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ Z1 News កំពុងក្លាយជាវេទិកាពិភាក្សាដ៏មានសក្តានុពលមួយសម្រាប់ជំរុញអាជីវកម្មក្នុងវិ