ការនាំចេញ

មាន 3 អត្តបទ
កម្ពុជានៅតែអាចនាំចេញទំនិញរួចពន្ធទៅកាន់ទីផ្សារធំមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុប Bunthoeun Chhut 19/November/2020 19:12

ភ្នំពេញ៖ កម្ពុជានឹងបន្តនាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារប្រទេសអង់គ្លេសដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធគយដូចមុនទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០២១ តទៅ ដោយសារអង់គ្លេចបានចាកចេញពីអ៊ឺរ៉ុប ហើយបានអនុវត្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្ទាល់ខ្ល

កម្ពុជាសម្រុកនាំចេញមាសយ៉ាងគំហុក ស្របពេលកាត់ដេរធ្លាក់ចុះ Bunthoeun Chhut 10/November/2020 18:33

ភ្នំពេញ៖  កម្ពុជាបាននាំចេញមាស​ទៅទីផ្សារអន្តរជាតិមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ ២ ២២០ លានដុលា្លរអាមេរិកក្នុងរយៈពេល៨ខែដំបូងឆ្នាំនេះ ដែលបានក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏សំខាន់ជំរុញទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញសរុបបន្តកើនឡើងបើទោះបីជាមា

ទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញសរុបនៅតែកើន បើទោះបីជាផលិតផលកាត់ដេរធ្លាក់ចុះក្តី Bunthoeun Chhut 08/July/2020 14:20

ភ្នំពេញ៖ ការនាំចេញទំនិញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅទីផ្សារ​អន្តរជាតិនៅរក្សាបានកំណើនវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេល ៥ខែ​ដំបូង​ក្នុ​ងឆ្នាំនេះ បើទោះបីជាផលិតផលនាំចេញសំខាន់គឺផលិតផលកាត់ដេរបានធ្លាក់ចុះក្តី។ នេះបើយោងតាមមន្រ្តីជាន់ខ