កម្ពុជា

មាន 2 អត្តបទ
ធុរកិច្ចជនកម្ពុជា រៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ច ទាក់ទាញវិនិយោគិននៅអាមេរិក Bunthoeun Chhut 20/March/2022 12:10

ក្រុមធុរកិច្ចជន​នៅកម្ពុជា ដែលដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន Z1 Financial បានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ច ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនៅអាមេរិក មកវិនិយោគគម្រោងអចលនទ្រព្យ និងគម្រោងសក្តានុពលផ្សេង​ៗទៀតនៅកម្ពុជា។ ដំណើរទស្សនកិច្ចន

ឡាវនឹងក្លាយជាកម្ពុជាទី២ ជាទិសដៅវិនិយោគអចលនទ្រព្យ បន្ទាប់ពីការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ Bunthoeun Chhut 29/March/2021 18:15

ប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាកម្ពុជាទី២ សម្រាប់ទិសដៅវិនិយោគដ៏ទាក់ទាញ​ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដោយសារ ​​វិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីដែលនឹងចូលជាធរមាន​អនុញ្ញាតឱ្យជន​បរទេសមានសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យបាន​។ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ