កម្ចីអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
Dan Gilbert ក្លាយជាអ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 09/March/2021 19:10

លោក Dan Gilbert ក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យច្រើនជាងគេក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅលើពិភពលោក ដោយសារតម្លៃភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចី Rocket Companies របស់លោកកើនឡើង ៧០% កាលពីថ្ងៃអង្គារ៍សប្តាហ៍មុន។ តាមសេចក្