កម្ចីទិញផ្ទះ

មាន 5 អត្តបទ
អ្នកទិញផ្ទះនៅអាមេរិកអាចប្រើលុយ Bitcoin ទូទាត់កម្ចីបានជាលើកដំបូង Bunthoeun Chhut 30/August/2021 17:08

Bitcoin ដែលជារូបិយប័ណ្ណឌីជីថល និងមិនបានស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារកណ្តាលប្រទេសណាមួយនៅឡើយ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីធំមួយនៅអាមេរិក​សម្រេចទទួលយក​ជាមធ្យោបាយទូទាត់កម្ចីទិញផ្ទះ​ជាលើកដំបូងនៅចុងឆ្នា

ការផ្តល់កម្ចីតាមឌីជីលថលក្លាយជាដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងអំឡុងកូវីដ១៩ Bunthoeun Chhut 19/May/2021 16:23

ការផ្តល់កម្ចី​ទិញផ្ទះ​​នៅតែមានកំណើនខ្លាំងនៅអាមេរិក បើទោះបីជាការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង​កូវីដ១៩ បាន​ប៉ះពាល់ដល់​អាជីវកម្មជាច្រើនលើសកលលោក ដោយសារថា​ការផ្តល់កម្ចីតាមបច្ចេកវិទ្យាបានក្លាយជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភា

SoftBank ចាក់ទុនរាប់លានដុល្លារទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីទិញផ្ទះតាមឌីជីថល Bunthoeun Chhut 12/April/2021 14:31

ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ជប៉ុន SoftBank បានបន្ថែមទុនវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៥០០​​លានដុល្លារ ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Better.com ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីទិញផ្ទះតាម​ប្រព័ន្ធឌីជីថល។ តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារ

កម្ចីទិញផ្ទះ និងអចលទ្រព្យរក្សាកំណើនរឹងមាំក្នុងឆ្នាំ២០២០ កើនដល់៥ពាន់លានដុល្លារ Bunthoeun Chhut 01/February/2021 16:06

ភ្នំពេញ៖   បើទោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការថមថយ ដោយសារទទួលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិជំងឺឆ្លងជាលក្ខណៈសកលក្តី តែ​កម្ចីវិស័យអចលនទ្រព្យដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបន្តមានកំណើនរឹងមាំកាលព

កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយធនាគារបានកើនដល់ ៣ ពាន់លានដុល្លារ Bunthoeun Chhut 14/July/2020 14:43

ភ្នំពេញ៖ កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនៅកម្ពុជាបានកើនដល់ចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ឆ្នាំ ២០២០ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)