វីដេអូ

មាន 17 អត្តបទ
គន្លឹះកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យដើម្បីលក់ចេញបានលឿន ហ៊ គីមសាយ 22/April/2020 14:51

ភ្នំពេញ៖ ការកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចជារឿងស្មុគ្រស្មាញមួយសម្រាប់ម្ចាស់ទ្រព្យ ព្រោះថាប្រសិន​បើការកំណត់ក្នុងតម្លៃមិនសមស្របតាមទីផ្សារអ្នកទិញអាចមិនចាប់អារម្មណ៍ ឬអាចប្រឈមនឹងការខាតបង់។   ដើ

ក្រុមហ៊ុន Coldwell Banker បង្ហាញវត្តមាននៅកម្ពុជាស្របពេលទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មកំពុងធំធាត់ (មានវីឌីអូ) ហ៊ គីមសាយ 01/April/2020 18:22

ភ្នំពេញ៖  ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Coldwell Banker Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់អន្តរជាតិមានអាយុកាលជាង ១០០ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើមមានវត្តមានជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាដោយផ្តោតឯកទេសខាង​ទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រា

ខុនដូរនឹងកើនឡើង ៥ ដងនៅត្រឹមតែ ១០ ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះ ហ៊ គីមសាយ 22/February/2020 12:05

https://www.youtube.com/watch?v=co4CJo4Px7o