ក្រុមហ៊ុនហ្គោលដេនទ្រី ប្រកាសលទ្ធផលនៃការធ្វើបរិវិសកម្មសញ្ញាបណ្ណបៃតង

Torng Rotanak 06/January/2023 11:43
ចែករំលែក

ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី មានកិត្តិយសជម្រាបជូនដំណឹងដល់វិនិយោគិនដែលបានដាក់ពាក្យធ្វើបរិវិសកម្ម សម្រាប់ការបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មជាសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្គោលដេន ទ្រី ចាប់​ពីថ្ងៃទី២៨ វិច្ឆិកា ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។ សញ្ញាបណ្ណសាជីវកម្មសរុបចំនួន ៦០.៧២១ ត្រូវបានបញ្ជាទិញ និងបែកចែកជូនវិនិយោគិនចំនួន ១០ វិនិយោគិន។
លទ្ធផលនៃការធ្វើបរិវិសកម្មនេះបានទទួលការអនុញ្ញាតរួចមកហើយពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា(ន.ម.ក.) ​យោងតាមលិខិតលេខ ០០២/២៣ ន.ម.ក. ចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖ 

 

 

អត្តបទប្រភេទ៖

👉👉👉 ចុច Subscribe ឆានែល Telegram របស់ Z1News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ចិត្ត

ពាក្យទាក់ទង