ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍដីឡូតិ៍ ត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន

Bunthoeun Chhut 27/September/2021 15:03
ចែករំលែក

អ្នកអភិ​វឌ្ឍដីឡូតិ៍ត្រូវ​​ដាក់ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនខ្ពស់ជាងក្រុមហ៊ុន​អភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិ ដែលលក្ខណ្ឌតម្រូវនេះធ្វើឡើងដើម្បីធានាតុល្យភាពផលប្រយោជន៍​អ្នកអភិវឌ្ឍ​និងអ្នកប្រើប្រាស់ និងការទប់ស្កាត់ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ​​​ក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុ​។​

ប្រកាសស្តីពី «ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ» ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ២០២០ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​បានបញ្ជាក់ថា អ្នកអភិវឌ្ឍលំំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិ (ខុនដូ, អគារការិយាល័យ,​ អគារផ្សារ) ដែលស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ឬលខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មប្រភេទ២ ត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនចំនួន ២ ភាគរយ នៃតម្លៃសំណង់សរុប ឬតម្លៃសំណង់តាមដំណាក់កាលនីមួយៗ។ អ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូតិ៍វិញ​ តម្រូវឱ្យដាក់ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មចំនួន ៥ ភាគរយ នៃតម្លៃវិនិយោគសរុប ឬតម្លៃ​វិនិយោគតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ។

ប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ថា ទាំងអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិ និងអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូតិ៍ ត្រូវ​ដាក់ប្រាក់តម្កល់តាមវីធីសាស្រ្តណាមួយដូចជា តាមរយៈការតម្កល់ជាសាច់ប្រាក់ក្នុងគណនីទោលរតនាគារជាតិ ដែលបើកនៅធានាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬនៅធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក ឬជាលិខិតធានាពីធនាគារពាណិជ្ជក្នុងស្រុកណាមួយដែលមានតម្លៃស្មើ។

ប្រាក់តម្កល់ដកបានវិញនៅពេលណា?

ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិ អាចដកវិញបានលុះត្រាតែគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិនោះសាងសង់បានចាប់ពី ៧០ ភាគរយឡើង ឬចប់ជាស្ថាពរដោយមានលិខិតបិទការដ្ឋានសាងសង់ និងលិខិតបញ្ជាក់គុណភាពសំណង់ និងក្រោយពីមានការចុះវាយតម្លៃជាក់ស្តែងពីមន្រ្តីជំនាញ។ ក្នុងករណី គម្រោងអភិវឌ្ឍលំំនៅឋាន ឬអគារសហកម្មសិទ្ធិមានច្រើនដំណាក់កាល ឬអ្នកអភិវឌ្ឍមានគម្រោងថ្មីមួយផ្សេងទៀត ដូច្នេះប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មនេះអាចធ្វើការផ្ទេរពីមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាល ឬពីមួយគម្រោងទៅមួយគម្រោងទៀតបាន បន្ទាប់ពីដំណាក់កាលមុន ឬគម្រោងមុនសាងសង់បាន ៥០ ភាគរយឡើង។

ចំណែកឯប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មដីឡូតិ៍វិញ អាចដកវិញបានលុះត្រាតែអ្នកអភិវឌ្ឍដីឡូតិ៍ បានបំពេញកាតព្វកិច្ចចប់សព្វគ្រប់ រួមទាំងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុជូនអ្នកទិញទៅតាមកិច្ចសន្យា និងក្រោយពីមានការចុះវាយតម្លៃជាក់ស្តែងពីមន្រ្តីជំនាញ។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកប្រកាសស្តីពី  ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ

អត្ថបទទាក់ទង៖  បណ្ណអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាន បែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ហើយខុសគ្នាដូចម្តេចខ្លះ?

អត្តបទប្រភេទ៖

👉👉👉 ចុច Subscribe ឆានែល Telegram របស់ Z1News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ចិត្ត

ពាក្យទាក់ទង