ការផ្តល់កម្ចីតាមឌីជីលថលក្លាយជាដំណោះស្រាយមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងអំឡុងកូវីដ១៩

Bunthoeun Chhut 19/May/2021 16:23
ចែករំលែក

ការផ្តល់កម្ចី​ទិញផ្ទះ​​នៅតែមានកំណើនខ្លាំងនៅអាមេរិក បើទោះបីជាការរាតត្បាតជំងឺឆ្លង​កូវីដ១៩ បាន​ប៉ះពាល់ដល់​អាជីវកម្មជាច្រើនលើសកលលោក ដោយសារថា​ការផ្តល់កម្ចីតាមបច្ចេកវិទ្យាបានក្លាយជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។

ការស្ទង់មតិមួយបានបង្ហាញថា ៩៩ ភាគរយនៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីទិញផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីកំណើនការផ្តល់កម្ចីដោយសារហេតុផលសំខាន់មួយចំនួនដូចជាអត្រាការប្រាក់អំណោយផល និងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យា។ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ កម្ចីទិញផ្ទះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំទឹកប្រាក់សរុប ៣,៨៣ ទ្រីលានដុល្លារ ដែលកើនពី ២,២៥ ទ្រីលានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៩។ បើតាមការព្យាការណ៍ ទំហំទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់កម្ចីនេះ អាចនឹងកើនដល់ ៤ទ្រីលានដុល្លារ នៅឆ្នាំ២០២១។

ធនាគារកណ្តាល​សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់​អត្រាការប្រាក់គោល​ដើម្បីជុំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩ ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ការប្រាក់សម្រាប់ឥណទានរយៈពេល៣០ឆ្នាំ​ មានអត្រាតែ ២,៧ ភាគរយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំ។ ទន្ទឹមគ្នានេះបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលបានក្លាយជាដំណោះស្រាយដ៏ចំាបាច់បំផុតក្នុងការសម្រួលដំណើរការផ្តល់កម្ចី ដោយមិនចាំបាច់ជួបប្រាស្រ័យដោយផ្ទាល់។

ក្រុមហ៊ុន ICE Mortgage Technology ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាបច្ចេកវិទ្យាដល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីដ៏ធំមួយនៅអាមេរិក បានធ្វើការអង្កេតពីនិន្នាការថ្មីដោយស្ទង់មតិពីគ្រឹះស្ថានផ្តល់កម្ចីចំនួន ១៤៧ ក្រុមហ៊ុន និងក្រុមមនុស្សជាង ២ ០០០ នាក់ ដែលមានអាយុចាប់ពី១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។

របាយការណ៍​ស្ទង់មតិ​បង្ហាញថា ៩១ ភាគរយនៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីបានឆ្លើយថា ពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដើម្បីផ្តល់កម្ចីទៅឱ្យអតិថិជន។ ចំណែកអ្នកចូលរួមមតិ​ជាបុគ្គលចំនួន ២០០០ នាក់ មាន ៦៤ ភាគរយ​ឆ្លើយថាពួកគេ​បានស្នើសុំកម្ចីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។

ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនតម្រូវការរបស់អតិថិជន របាយការណ៍ស្ទង់មតិបានឱ្យដឹងថា មាន២៦ភាគរយ នៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីទាំងនោះនឹងពង្រីកការវិនិយោគបន្ថែមតាម​ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេ។

លោក Joe Tyrrell ប្រធានក្រុមហ៊ុន ICE Mortgage Technology បាន​​ឱ្យដឹងថា បញ្ហាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩នេះ បានធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីជាច្រើនផ្លាស់ប្តូររបៀបនៃការធ្វើការ ដោយត្រូវរក្សាសុវត្ថិ និងការធ្វើគម្លាតសង្គម។  លោកបន្តថា បើទោះបីបញ្ហាទំាងអស់នេះបានកំពុងកើតឡើងក៏ដោយ ទំហំប្រាក់កម្ចីមានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនដែលមិនធ្លាប់មាន។

លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ជំងឺ Covid បានផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដល់អតិថិជនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឌីជីថលសម្រាប់ទទួលកម្ចី»។

 

អត្តបទប្រភេទ៖

👉👉👉 ចុច Subscribe ឆានែល Telegram របស់ Z1News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ចិត្ត

ពាក្យទាក់ទង