ក្រុមហ៊ុន Vtrust Appraisal ដាក់ដំណើរការប្រព័ន្ធ Online Web System ដល់ដៃគូសហការ

Bunthoeun Chhut 11/January/2021 15:15
ចែករំលែក

ក្រុមហ៊ុន VTrust Appraisal Co., Ltd បានដាក់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ Online Web System ដែលអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនជាដៃគូសហការប្រើប្រាស់ចាប់ពីថ្ងៃ ០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីពន្លឿនសេវាកម្មឲ្យកាន់តែរហ័ស និងមានភាពងាយស្រួល។

អត្តបទប្រភេទ៖

👉👉👉 ចុច Subscribe ឆានែល Telegram របស់ Z1News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ចិត្ត

ពាក្យទាក់ទង