ភាពបត់បែន និងការទទួលបានទំនុកចិត្តបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន វី ត្រាស់ បន្តភាពឈានមុខលើទីផ្សារ

Bunthoeun Chhut 15/May/2020 17:42
ចែករំលែក

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន វី ត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី បានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយភាពបត់បែនមួយកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ហើយបានធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែមមាញឹក និងទទួលការរីកចម្រើនរហូតមកទល់ពេលនេះ។

ផ្តើមប្រតិបត្តិការដំបូងនៅឆ្នាំ ២០១០ ការផ្តល់សេវាវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យរបស់ វី ត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី នាពេលនោះគឺតម្រង់ឈ្មោះទៅរកក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសារធារណៈជាលើកដំបូង (IPO) នៅលើផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា (CSX)។ នាពេលនោះ ផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជា (CSX) បានបើកដំណើរការលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបង្ហាញឆន្ទៈកៀងគរដើមទុនពីផ្សារនេះតាមរយៈការបោះផ្សាយលក់ភាគហ៊ុន។

ប៉ុន្តែដំណើរការផ្សារមូលបត្រដែលថ្មីស្រឡាងនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពសកម្មភ្លាមៗនោះទេ​ ហើយក្រុម​ហ៊ុនឡើងផ្សារហ៊ុនក៏មិនមានច្រើន។

លោក ភិន​ សុធារ​ នាយកផ្នែកវាយតម្លៃអចលន​ទ្រព្យ​នៃក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី បានលើកឡើងថាដោយសង្កេតឃើញថា ទីផ្សារភាគហ៊ុនកម្ពុជាមានលក្ខណៈតូចចង្អៀត ក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើពិពិធកម្មសេវាកម្មរបស់ខ្លួន ដោយផ្តល់សេវាកម្មវាយតម្លៃដល់ស្ថាប័នដែលផ្តល់កម្ចី រួមមានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីវាយតម្លៃលើទ្រព្យបញ្ចាំ ឬទ្រព្យធានាដើម្បីស្នើសុំកម្ចី។ លោកបញ្ជាក់ថា គ្រប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា សុទ្ធសឹង​ទទួលបានការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យពីក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អាព្រឹសល។

លោកថ្លែងថា​៖ «គិតមកត្រឹមឆ្នាំ ២០១៥ ដោយសារថាស្ទើរតែអត់មានការវាយតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាលើកដំ​បូង (IPO) យើងក៏ចាប់ផ្តើមធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលរបស់យើង»។ លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនបានបន្ថែមការផ្តល់សេវាវាយតម្លៃសម្រាប់ទ្រព្យធានាកម្ចីតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ហើយការសម្រេចនេះគឺជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវ ហើយបានជំរុញប្រតិបត្តិការកាន់តែសកម្ម។

លោក​បន្តថា៖«នៅពេលហ្នឹង យើងទទួលបានអតិថិជនច្រើនពីធនាគារ ដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ធ្វើគម្រោងធំៗជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឡើងផ្សារភាគហ៊ុន (IPO) អ៊ីចឹងអតិថិជនដែលជាគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងក្រុមហ៊ុនធំៗជឿជាក់យើង ហើយទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់តែម្តងបើទោះបីជាយើងមិនទាន់បានធ្វើទីផ្សារនៅឡើយ»។

យោងតាមលោក សុធារ តាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ មក តម្រូវការសេវាវាយតម្លៃបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយក្រុមហ៊ុន វី ត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី ក៏បានទទួលបានករណីវាយតម្លៃកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់។

គិតមកទល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុនបានទទួល​ការវាយតម្លៃជាង ១០ ០០០ ករណី ដែលភាគច្រើនគឺជាការវាយតម្លៃសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារដែលមានបំណងផ្តល់កម្ចី។

ការទទួលបានទំនុកចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ បានធ្វើឲ្យ ក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី ក្លាយជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយនៅកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារក្នុងទទួល​បានសេវាវាយតម្លៃប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ គិតមកទល់ពេលនេះ ក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌី បានសម្រេចកិត្ចសហការជាមួយធនាគារជាដៃគូរដល់ទៅជាង ១០ ធនាគារ ដែលសុទ្ធសឹងជាធនាគារធំៗនៅកម្ពុជា។

យោងតាមលោក សុធារ ស្របពេលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែមមាញឹក ហើយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកជាច្រើនចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនទៅជាក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារដើម្បីបើកឱកាសពង្រីកដើមទុន តម្រូការសេវាវាយតម្លៃពីក្រុមហ៊ុនវិជ្ជាជីវៈនឹងបន្តកើនឡើង។

លោកបន្តថា កម្រៃសេវា វាយតម្លៃគឺគិតតាមភាគរយនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យ ដែលអនុវត្តន៍តាមតារាងតម្លៃពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ តម្លៃទាបបំផុតគឺ ១៧០ ដុល្លារ ហើយក្នុងចំណោមករណីដែល ក្រុមហ៊ុន វីត្រាស់ អឹព្រេហ្សល ខូអិលធីឌីបានវាយតម្លៃទាំងជាង ១០ ០០០ ករណី កម្រៃសេវាវាយតម្លៃជាមធ្យមគឺ ៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។

(សូមរង់ចាំអានអត្ថបទពីសារៈសំខាន់នៃសេវាវាយតម្លៃសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជ​កម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច ដែលនឹងធ្វើការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្តាញព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ Z1 News)។

អត្តបទប្រភេទ៖

👉👉👉 ចុច Subscribe ឆានែល Telegram របស់ Z1News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាន់ចិត្ត

ពាក្យទាក់ទង